Čeština s maňáskyČeština s maňásky

Jsme jedinečná aplikace zaměřená na výuku vyjmenovaných slov, určování pádů podstatných jmen, pravidel pro psaní ú/ů, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Látku nejen otestuje, ale i vysvětlí a naučí. A to vše za dohledu našich maňásků.

Vyzkoušet zdarma

8 756 otázek

Náš program obsahuje 8 756 testových otázek s podrobným vysvětlením správné odpovědi i významu méně známých a neobvyklých slov a slovních spojení.

Interaktivní

Naše interaktivní zkoušení průběžně reaguje na Vaše znalosti a podle nich vybírá další testové otázky.

Hry

Nezaměřujeme se jen na správné doplňování odpovědí, přinášíme také 8 zábavných her, například na řady vyjmenovaných slov, pádové otázky, měkké a tvrdé souhlásky


Kromě her a cvičení jsme pro Vás zpracovali také vysvětlení dané látky (ilustrované přehledy vyjmenovaných slov (včetně rozsáhlé databáze příbuzných slov), články zaměřené na problematická spojení, ilustrovaný přehled pádů, přehledy slov, ve kterých píšeme po tvrdých souhláskách měkké i a mnoho dalšího).

Zajímavá cena

Pouze vyjmenovaná slova po B

 

zdarma

Vyzkoušet

Vyjmenovaná slova, určování pádů, měkké a tvrdé souhlásky, ú/ů

6 měsíců

za 200 Kč

Objednat

Vyjmenovaná slova, určování pádů, měkké a tvrdé souhlásky, ú/ů

1 rok

za 300 Kč

Objednat

Víte, kdo přesně na aplikaci pracuje.

Jana Skřivánková (28 let), vystudovala učitelství českého jazyka a občanské nauky pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Rok a půl působila na 1. stupni základní školy jako asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Během svého působení získala mnoho zajímavých zkušeností s individuálním vysvětlováním problematické látky a jejím důkladným procvičováním. Zkušenosti s výukou online získává už od roku 2008, kdy byly založeny výukové stránky www.mojecestina.cz, jejichž tvorbě se i nadále věnuje.

Petr Hudík (30 let) je zkušený programátor, který se výukovými aplikacemi zabývá již od roku 2005. Je spoluautorem projektů Help for English, Smart Test, Word Manager a English Me.